Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nya riktlinjer för medlemsavgifterna?

Systemet för betalning av medlemsavgifter ska förnyas. Hur det ska ske diskuterades på Journalistförbundets höstfullmäktige 9 december.

Finlands journalistförbund har med jämna mellanrum ändrat kriterierna för medlemsavgifterna. En ny förändringsprocess är på gång – orsakerna till att ändringar behövs är många. Antalet medlemmar i ett anställningsförhållande har under de fem senaste åren sjunkit med 18 procent. Även antalet frilansmedlemmar sjunker medan antalet studerande, arbetslösa och pensionärer ökar. Intäkterna från medlemsavgifterna sjunker och det nya Medielaget har väckt frågor om hur frilansarnas eventuella medlemskap i a-kassan Finka ytterligare påverkar medlemsintäkterna.

Ekonomidirektör Helena Visti presenterade bakgrunden till diskussionen om medlemsavgifter.

“Varför behöver systemet med medlemsavgifter förnyas? Systemet fungerar om vi enbart ser till dem som betalar sin medlemsavgift genom fullmakt. Men den kategorin medlemmar minskar hela tiden. Samtidigt ser vi att största delen av frilansmedlemmarna betalar minimiavgiften och snittavgiften är 18,50 euro/månad. Om frilansmedlemmarna godkänns som medlemmar i a-kassan sjunker både förbundets och frilansföreningens andel radikalt även om medlemsavgiften skulle styras av 1,40 procentsregeln”, säger Helena Visti.

Under diskussionen som följde lyfte bland andra Sylvia Bjon (Helsingfors journalister) att det är viktigt att fullmäktige har så mycket information som möjligt för att kunna fatta rätt beslut. Hon hänvisade bland annat till FAO:s motion om att utreda var det görs och vem som gör journalistiskt arbete som i dag faller utanför kollektivavtalen. Hon ville också påminna om vikten att hålla en bra kvalitet på diskussionen om medlemsavgifter.