Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nya presskort på väg

De nya presskorten som är i kraft 2017–2018 skickas till medlemmarna i december.

Journalistförbundets medlemskort, presskortet, är i kraft två år i taget. De nuvarande korten är i kraft fram till slutet av 2016 och tillverkningen av de nya korten pågår som bäst. Medlemmarna borde få sina nya kort inom december. Medlemskortet skickas enbart till de medlemmar som betalat sin medlemsavgift. Om du har obetalda avgifter har du fått brev om detta och ska omedelbart betala dem för att garantera fortsatt medlemskap. Om du har betalat din medlemsavgift behlver du inte meddela om det.