Nyheter / 23.11.2016

Nya presskort på väg

Journalistförbundets medlemskort, presskortet, är i kraft två år i taget. De nuvarande korten är i kraft fram till slutet av 2016 och tillverkningen av de nya korten pågår som bäst. Medlemmarna borde få sina nya kort inom december. Medlemskortet skickas enbart till de medlemmar som betalat sin medlemsavgift. Om du har obetalda avgifter har du fått brev om detta och ska omedelbart betala dem för att garantera fortsatt medlemskap. Om du har betalat din medlemsavgift behlver du inte meddela om det.


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.