Nyheter / 23.11.2016

Nya presskort på väg

Journalistförbundets medlemskort, presskortet, är i kraft två år i taget. De nuvarande korten är i kraft fram till slutet av 2016 och tillverkningen av de nya korten pågår som bäst. Medlemmarna borde få sina nya kort inom december. Medlemskortet skickas enbart till de medlemmar som betalat sin medlemsavgift. Om du har obetalda avgifter har du fått brev om detta och ska omedelbart betala dem för att garantera fortsatt medlemskap. Om du har betalat din medlemsavgift behlver du inte meddela om det.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.