Nyheter / 27.08.2016

Ny chans att söka till karriärrådgivningen

Nya platser till karriärrådgivningen delas ut

I år erbjuder Journalistförbundet 150 medlemmar en möjlighet att delta i kostnadsfri karriärrådgivning. Rådgivningen är inte ett löfte om nya jobb men den hjälper dig att hitta dina professionella styrkor och målsättningar. Tillsammans med din handledare kan du till exempel diskutera om du skulle passa som företagare, hur du bygger en Likedin-profil och hur du utvecklar ditt professionella varumärke. Karriärrådgivning erbjuds även på svenska!

Utbildningen riktar sig till personer i arbetslivet eller till personer som har sikte på arbetslivet. I rådgivningen ingår tre telefonsamtal, webbhandledning och eget arbete. I en lyckad rådgivning ingår minst 25 timmar arbete, flexibelt utspritt på max tre månader. Om du avbryter handledningen utan ett läkarintyg kräver förbundet tillbaka en avbokningsavgift på 400 euro.

I september delas årets sista platser ut, 60 personer får plats. Anmälan öppnas 8 september klockan 8.00 på adressen urapalvelut.fi/journalistiliitto. För att kunna anmäla dig behöver du ditt medlemsnummer som finns på presskortet.

Du kan registrera dig i tjänsten på förhand och du kan också registrera dig utan att söka en rådgivningsplats. På så sätt får du tillgång till ett öppet webbibliotek om arbetssökning.

Obs. Försäkra dig om att du betalat din medlemsavgift. Ifall du är osäker kan du göra det påjasenmaksut@journalistiliitto.fi. Vi granskar medlemsuppgifterna för dem som anmält sig. Förbundets utbildningsombud Nina Porra ger ytterligare information: Nina.Porra@journalistiliitto.fi.


Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.