Nyheter / 09.12.2016

Nio premierades på höstmötet

Följande personer fick Journalistförbundets förtjänsttecken:

 Tarja Erdogan (Helsingfors journalister), webbsekreterare och arkivskötare vid Kansan Uutiset.

Yrjö Kares (Birkalands journalister), journalist vid Aamulehti.

Jari Niemelä (Radio- och tevejournalisternas förbund), redaktör vid Yles aktualitetsprogram.

Sari Pelttari-Heikka (Norra Finlands journalister), journalist vid Pohjolan Sanomat.

Kaija Plit (Tidskriftjournalisternas förbund i Finland), föreningens ombud.

Leena Seretin (Finlands frilansjournalister), frilansjournalist.

Jyrki Tuominen (Åbo journalister), kommunikationsplanerare.

Arja Ukkonen (Kymmenedalens journalister), frilansjournalist.

Marja Vilpula (Mellersta Österbottens journalister), journalist vid tidningen Keskipohjanmaa.


Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.