Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Nieminen expert för Yles programarbetare

Journalistförbundets tidigare ordförande Arto Nieminen jobbar från och med februari som expert för Yles programarbetare (Ylen ohjelmatyöntekijät, YOT). Han ska bland annat slutföra det pågående utvecklingsarbetet för att förnya programarbetarnas lönesystem.

I Nieminens arbetsbild ingår också expertjobb för Journalistförbundet. Han ska bland annat delta i förbundets historieutskott, skriva en framtidsrapport om mediebranschen och fortsätta i Opinionsnämnden för massmediers understödsförening.

Avtalet som ingåtts mellan Journalistförbundet, Yles programarbetare och Nieminen grundar sig på Journalistförbundets fullmäktiges principbeslut från tidigare, enligt vilket en tidigare ordförande har rätt till ett sex eller tolv månaders arbetsförhållande beroende på om hennes eller hans ordförandeskap pågått fyra eller åtta år. Avtalet upphör ifall den tidigare ordföranden blir frilans på heltid, går i pension eller ingår ett anställningsförhållande någon annanstans.