Nyheter / 29.04.2014

Namninsamling för audiovisuella översättare

Finlands journalistförbund, Finlands översättar- och tolkförbund, Översättningsbranschens experter (KAJ) samt webbplatsen av-kääntäjät.fi har startat en namninsamling för att uppmärksamma de audiovisuella översättarnas arbetsvillkor och kvaliteten på översättningarna. 

Mer info om namninsamlingen hittar du här:www.adressit.com/av-kaannokset


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.