Nyheter / 13.12.2012

Motion för att utveckla avdelningarna

"Vi är trötta på att snurra på papper och på att sitta på möten. Vi har försökt avsluta vår avdelning och  på årsmötet har vi endast fem deltagare. Fyra av dem har ändå röstat för att bobehålla avdelningen", inledde Tiina Haapanen sitt anförande där hon presenterade en motion för att ändra avdelningarns verksamhet.

Pohjois-Suomen pientoimitusosasto (Norra Finlands avdelning för små redaktioner), PSP, föreslår i motionen att Finlands Journalistförbund ska inleda ett tvåårigt pilotprojekt för att utveckla verksamheten i förbundets avdelningar. Som bilaga till motionen presenterar PSP ett schema där verksamheten på lokal nivå indelas i tre huvudområden: avdelning – förening – verksamhetsgranskare.

Styrelsen konstaterar i sitt utlåtande att motionen behandlar ett viktigt tema, det vill säga hur man ska aktivera förbundets medlemmar. Enligt styrelsen har förbundet redan fäst uppmärksamhet vid frågan, bland annat ska förbundet erbjuda redaktionsavdelningarna en modell för att granska sin verksamhet kritiskt.

Styrelsen konstaterar också att förbundets olika avdelningar redan i dag kan ordna sin verksamhet på många olika sätt. Därför är det inte ändamålsenligt att inleda ett nytt pilotprojekt. Styrelsen säger att motionens motiveringar däremot bör tas i beaktande då man utvecklar verksamheten ytterligare.

Motionen förkastades.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.