Nyheter / 08.02.2015

Minst 179 journalister sades upp under 2014

Totalt minskade mediebolagen den journalistiska arbetskraften med över 330 årsverken. Siffrorna framkommer ur Journalistförbundets färska statistik med uppgifter över samarbetsförhandlingar inom mediebolag, vilka förbundet haft kännedom om. Bland de 179 personer som sades upp finns både medlemmar och icke-medlemmar – personer som genom sitt arbete uppfyller Journalistförbundets medlemskriterier och som ingår i förtroendemännens  intressebevakningssfär. 

Jämfört med året innan ökade antalet uppsagda en aning. År 2013 sades 172 journalister upp. År 2012 var antalet uppsagda journalister 205.

Mediebolagen minskade också antalet anställda eller sysselsatta genom avgångspaket, genom pensionslösningar och genom att inte förlänga tidsbundna kontrakt. Användningen av frilansar minskade också. Sammanlagt minskade den journalistiska arbetskraften med 331 årsverken under 2014.

I bilagan (på finska) finns en lista över antalet uppsagda och antalet minskade årsverken på de mediebolag Journalistförbundet fört statistik över.

 

För ytterligare information, kontakta:

ombud Jussi Salokangas

050 377 6211 / jussi.salokangas(at)journalistiliitto.fi


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.