Senaste nytt

Minns du Bruun, Kerosuo eller Vuortama?

Journalistförbundets historieprojekt är i full gång. Hundratals sidor intervjusvar väntar i mappar men än saknas ytterligare information om tre centrala personer och din hjälp behövs.

De tre personerna är Lars Bruun, Lauri Kerosuo och  Timo Vuortama.

Lars Bruun samarbetade med förbundets nordiska samarbetspartners i frågor som berörde kollektivavtal och upphovsrätt. Han var länge sekreterare för Nordiska journalistförbundet. han publicerade flera böcker, en av dem är Viestinnän lait ja säännöt (1981).
 
Lauri Kerosuo var länge (1974-2006) juridisk sekreterare för Suomen Sanomalehtimiesten Liitto (Journalistförbundets föregångare) och ombud på deltid för frilansarna. Kerosuo var en populär föredragshållare och hans aforismer publicerades i tiotals år i Journalisten. 

 

Timo Vuortama jobbade länge för Suomen Sanomalehtimiesten Liitto och senare för Finlands Journalistförbund. Jan undervisade bland annat vid Tammerfors och Jyväskylä universitet och var Journalistens chefredaktör 1988-2005. 

Skriv oss och berätta om personerna – du hjälper oss att förverkliga Journalistförbundets historieprojekt.

Skrivråd

Om du vill kan du svara på följande frågor (kom ihåg att skriva vem din text gäller): 

Bakgrund?
 
Minnesbilder från personens yrkesliv?
Hurudan arbetsstil hade han?
Hurudana arbetsuppdrag hade personen vid Journalistförbundet eller dess föregångare? 
 
Undervisningsarbete eller andra expertuppdrag?
 
I vilket sammanhang lärde ni känna varandra eller hade att göra med varandra?
 
Tidpunkten för din beskrivning? 
 
Vad gav diskussionerna?
Hur löstes praktiska problem?
 
Juridiska förändringar inom branschen?
Personens inverkan på den journalistiska juridiken överlag?
 
Samtalsämnen utanför arbetslivet? Musik? Annat?
 
Skicka texten före den 15 juni 2014 till: tiina.huokuna@journalistiliitto.fi eller
 
Finlands journalistförbund/
Muistitietokysely Kerosuo, Vuortama och Bruun
PB 252, 00531 Helsingfors
 
Lägg till namn och adress.
 
För ytterligare information kontakta forskare Tiina Huokuna (040-563 0652)
tiina.huokuna(at)journalistiliitto.fi