Senaste nytt

Miehet hallitsevat edelleen maailman mediaa

New York (IPS – Andrea Lunt) Naiset ovat aliedustettuja kaikilla tiedonvälityksen tasoilla maailman mitassa, tuore tutkimus kertoo.

International Women Media Foundation (IWMF) tutki kahden vuoden aikana 59 maassa 500 mediayritystä, joiden palveluksessa on 170 000 henkeä. Tutkimuksen mukaan naiset ovat keskimäärin aliedustettuja niin viestintäyhtiöiden omistuksessa ja hallinnossa kuin toimitustyön eri tasoillakin.

Raportti julkistettiin Washingtonissa liittyen viestintäalan naisjohtajien kansainväliseen konferenssiin 22.-25.3.

Tutkituissa kohteissa naisia on journalisteista 36 prosenttia. Kokeneiden uutis- ja käsittelevien toimittajien joukossa naisten osuus nousee kuitenkin 41 prosenttiin.

Toimitusten johtotehtävissä miehillä on yhä vankka 73 prosentin enemmistö.

Tutkituista maista 20:ssä – joiden joukkoon mahtui myös Britannia – naisten huipulle pääsyn havaittiin pysähtyvän "lasikattoon".

Tasa-arvolait auttavat

Tutkimus paljasti, että naisten rooli uutishuoneissa korreloi kyseisen maan tasa-arvolainsäädännön kanssa, IWMF:n toiminnanjohtaja Liza Gross sanoo.

"Se ei päde vain edistyksellisenä pidettyihin Skandinavian maihin, vaan esimerkiksi niihin Afrikan valtioihin, jotka ovat kirjanneet sukupuolten tasa-arvon lainsäädäntöönsä", hän jatkaa.

Tutkijoita ei hämmästyttänyt tieto, että tasa-arvo on keskimääräistä paremmalla tolalla Pohjois-Euroopan mediayhtiöissä. Muu maailma sen sijaan tarjosi yllätyksiä.

Japanin uutishuoneissa työskentelee kuusi kertaa enemmän miehiä kuin naisia, mutta Etelä-Afrikassa toimitusten ylempien johtotehtävien haltijoista peräti 80 prosenttia on naisia.

Eriarvoisuus korostuu toimituksissakin siellä, missä yhteiskunnan perhepolitiikka ei tue sukupuolten tasa-arvoa, vieraileva journalismin professori Margaretha Geertsema Sligh Indianapolisin Butler-yliopistosta muistuttaa.

Hänen mukaansa tasa-arvo jää taka-alalle mediataloissa, joissa toimintaa ohjaa voitontavoittelu ilman julkisen palvelun tehtäviä.

Vaikuttaa sisältöön

Sligh viittaa aiempiin tutkimuksiin, joiden mukaan toimitusten sukupuolivinoutuma näkyy myös tiedonvälityksen sisällössä.

"Aihetta ei ole tutkittu kattavasti, mutta oletetaan, että naiset haastattelevat naisia kärkkäämmin kuin miehet ja valitsevat muutenkin sukupuoltaan kiinnostavia juttuaiheita." Sligh myöntää, että kaikki tutkimukset eivät ole vahvistaneet olettamusta.

Global Media Monitoring Projectin selvitys vuodelta 2010  kertoo, että uutisten lähteenä ovat miehet kolme kertaa useammin kuin naiset.

IWMF:n Gross sanoo, että järjestön tulevissa tutkimuksissa etsitään yhteyksiä uutisten tuottajien ja uutissisältöjen välillä.

"Hypoteesimme on, että asialla on vaikutusta. Journalismissa on aina kyse valinnoista. Uskomme naisten mukanaolon rikastuttavan lopputuotetta ja siksi haluamme paneutua asiaan", hän vakuuttaa.

International Women's Media Foundation (http://www.iwmf.org/)