Nyheter / 14.08.2016

Medlemsbrevet – augusti 2016

Anmäl dig till FJF:s svenska seminarium

Förbundets svenska seminarium ordnas i år i Borgå 23–24 september. Vi går bland annat igenom läget på mediefältet i Svenskfinland, diskuterar framtidsfrågor och hör mediefilosof Lars Lundsten och förbundets ordförande Hanne Aho. Förbundets alla svenskspråkiga medlemmar är välkomna! Seminariet är kostnadsfritt, och Journalistförbundet står för rese- och logikostnader för seminariedeltagare utanför Borgå-regionen (enkelrumstillägg 42 €). Kursdagen på fredag är betald arbetstid för förtroendemän och redaktionsavdelningarnas ordförande. För ytterligare information kontakta Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra, nina.porra@journalistiliitto.fi. Anmäl dig på webblanketten.

Sök stipendium

Stiftelsen Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier för pressfotografer. Stipendierna är ämnade för fotoprojekt och för studier och forskning med nära anknytning till pressfotografering. Ansökan pågår som bäst och den är öppen till den 30 augusti. För ytterligare information, se http://www.jokes-saatio.fi/nyt-haettavat-apurahat/. Där hittar du också en länk till det elektroniska ansökningssystemet.

Du kan också ansöka om stipendium från Alfred Kordelins stiftelse. Inom ramen för litteraturstipendier kan du bland annat ansöka om stipendium för journalistiskt arbete. Ansökningstiden pågår till den 31 augusti. För ytterligare information, se http://kordelin.fi/apurahat-2/kirjallisuus/.

FJF söker servicedirektör

Är du Finlands Journalistförbunds nya servicedirektör? Vi letar efter en servicedirektör som vill utveckla förbundets service tillsammans med oss. Det handlar bland annat om att utveckla organisationsverksamheten, utbildning och fortbildning och de nya tjänsterna karriärrådgivning och det nya servicebolaget. Skicka in din ansökan innan den 29 augusti till rekrytointi@journalistiliitto.fi. Läs mer på förbundets webbplats (rekryteringsannonsen på finska). För ytterligare information, kontakta ekonomi- och förvaltningsdirektör Helena Visti, 050 568 5440 den 18 augusti klockan 12–15 eller ordförande Hanne Aho 050 525 4345 den 23 augusti klockan 12–15.

Sök till kostnadsfri rehabilitering

I juni berättade vi om möjligheten att söka kostnadsfri Kiila-rehabilitering för journalister, programledare och producenter. Rehabiliteringskursen ordnas i Åbo på hotell Holiday Club Caribia och inleds 12.9.2016. Det finns fortfarande några lediga platser kvar. Ifall du känner att Kiila-rehabiliteringen skulle vara något för dig ska du skicka in din ansökan (blankett KU 101), bifogad med ett läkarutlåtande (B-utlåtande), till FPA så fort som möjligt. Kiila-kursens nummer är 65429 – och den ska fyllas i på ansökningsblanketten. Läs mer på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/kiila-rehabilitering.

Bara en vecka till Journalistirock

Journalistirock, musiktävlingen för mediebranschen, ordnas i år för tredje gången. Bland årets deltagare finns personer som jobbar bland annat på Ilta-Sanomat, Journalistförbundet, Yle, Apu och Etelä-Suomen Sanomat. Kom och lyssna, ha en kul kväll och träffa kolleger från andra arbetsplatser. Vinnaren i Journalistirock får en finalplats i Company Rock, en musiktävling för musikband från hela Finland. Journalistirock ordnas fredagen 19 augusti klockan 18. Tävlingen inleds klockan 19. Plats: Apollo Live Club, Mannerheimvägen 16, Helsingfors. Evenemanget är avgiftsfritt.

Bara två månader till Journalistdagen

Journalistförbundets största evenemang Journalistdagen ordnas i år den 14 oktober i Paasitorni i Helsingfors. På programmet finns bland annat följande teman: Mediehusens ekonomi och hybridjournalisten etiska utmaningar, journalistik och politik, journalister som tvingats på flykt, faror, yttrandefrihet och datasäkerhet, senaste nytt om Journalistförbundets andelslag, karriärrådgivningsklinik och arbetssökningsklinik. Pris för förbundets medlemmar: 50 euro (25 euro för medlemmar som är studerande, arbetslösa eller pensionärer). Pris för icke-medlemmar: 150 euro. I priset ingår programmet, morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Jokes, Stiftelsen för journalistisk kultur, beviljar stipendier för rese- och logikostnader för medlemmar som har lång väg tll seminariet. Mer info på www.jokes-saatio.fi. Journalistdagens webbplats publiceras den 19 augusti, mer info följer i september.

Turkiet: Sipilä och Soini svarade på Journalistförbundets brev

I början av augusti skickade Journalistförbundet ett brev till statsminister Juha Sipilä och till utrikesminister Timo Soini. Förbundet bad ministrarna agera för yttrandefriheten och pressfriheten i Turkiet. Förbundet bad också att Finlands regering

agera för att få Turkiets regering att sluta attackerna mot turkiska medier och journalister. Nu har ministrarna svarat.

I svarsbrevet daterat 12 augusti 2016 skriver Sipilä och Soini att Finland fördömt statskuppen och att ”Turkiet styrs av en demokratiskt vald regering som inte ska störtas med våld”. ”Yttrandefriheten och åsiktsfriheten är centrala mänskliga rättigheter som utgör en viktig grund i ett demokratiskt samhälle. Finland försvarar dessa rättigheter nu och i framtiden”, skriver Sipilä och Soini. Vill du läsa breven i sin helhet (på finska) hittar du dem på Journalistförbundets webbplats.

Underteckna en vädjan för AFP:s frilansfotografer

Den internationella, franskägda nyhetsbyrån AFP vill ha samtliga rättigheter att sina frilansfotografer – utan att erbjuda dem högre ersättningar. Internationella Journalistförbundet och Finlands Journalistförbund anser att AFP:s förslag är orimliga. Läs mer och underteckna en vädjan om rimliga frilansavtal till AFP.

Undantag i kansliets öppettider

Journalistförbundets kansli stänger fredagen 19 augusti undantagsvis redan klockan 13.30. Jourtelefonen för juridisk rådgivning och för frågor om arbetsvillkor är öppen klockan 13–13.30.

Ha en bra start på veckan!

Hälsar, Journalistförbundet 

P.S. Svara inte till denna e-postadress

E-brev som skickas till denna e-postadress läses inte regelbundet. I frågor som gäller medlemskap eller ändringar i dina kontaktuppgifter kan du vara i kontakt med jouren för medlemsfrågor. Frågor som berör tidningen Journalisten besvaras av Journalistens redaktion. Frågor som berör arbetsavtal, kontrakt, arbetsvillkor med mera besvaras av våra ombud som jobbar med arbetsvillkor och juridiska frågor. Samtliga kontaktuppgifter hittar du på Journalistförbundets webbplats under rubriken Kontakta oss (http://www.journalistiliitto.fi/pa-svenska/om-oss/kontaktinformation/)


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.