Nyheter / 25.11.2016

Medlemsbrev 25 november 2016

Finlands Journalistförbund – medlemsbrev november 2016

Nya presskort på väg

De nya presskorten som är i kraft 2017–2018 skickas till medlemmarna i december.

Journalistförbundets medlemskort, presskortet, är i kraft två år i taget. De nuvarande korten är i kraft fram till slutet av 2016 och tillverkningen av de nya korten pågår som bäst. Medlemmarna borde få sina nya kort inom december. Medlemskortet skickas enbart till de medlemmar som betalat sin medlemsavgift. Mer info om de nya korten hittar du här.

 

Utbildningsstipendier för pressens frilansar och för översättare

Du hinner ännu söka stipendium för fortbildning! Pressens frilansars stipendier för fortbildning och kompletterande utbildning beviljas för kurser, utbildningar, seminarier och för rese- och logikostnader som hänför sig till dessa. Stipendier beviljas för fortbildning och kurser som främjar den egna yrkeskunskapen. Stipendierna som är högst 500 euro är ämnade för frilansar. Den sökande ska ha betalat sin medlemsavgift till Journalistförbundet som frilansmedlem.

Du kan också söka stipendium för två kurser (på finska) som skräddarsytts för pressens frilansar.

Kurserna är:

Sujuvasti kameran edessä (Smidigt framför kameran)
som hålls onsdagen 14 december i Helsingfors.

Esiintymistaitojen harjoituskurssi (Finslipa dina kunskaper i att uppträda) som hålls 15–16 december i Helsingfors.

Läs mer om kurserna på Finlands frilansjournalisters webbplats.

Varken kursstipendierna eller utbildningsstipendierna ger karenstid för när du kan söka nya stipendier. Sök senast 28 november 2016 klockan 17.00. Då ska ansökan vara inlämnad i Jokes elektroniska system: http://www.jokes-saatio.fi/sv/hakulomake/. I användningsområde ska du kryssa för frilansstipendium/freelance-apuraha. Printa ut förbindelsen och skicka den till Jokes kansli så att den är kansliet tillhanda 7 december.

UM:s stipendier för journalister

Utrikesministeriets enhet för utvecklingskommunikation beviljar resestipendier åt journalister och fotografer för att de ska kunna bekanta sig med hur Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik genomförs i praktiken. Syftet är att förbättra journalisternas förutsättningar att rapportera om Finland utvecklingspolitik och främja att utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete behandlas i olika medier. Stipendierna beviljas ur anslagen för utvecklingssamarbete. Ansökningstiden pågår 8‒30 november 2016. Läs mer på UM:s webbplats.

Resestipendier till Strasbourg

Europaparlamentets informationskontor i Finland bjuder journalister till Strasbourg för att bekanta sig med parlamentet våren 2017. Parlamentet vill erbjuda journalister en möjlighet att utvidga sina kunskaper om EU och följa med EUs beslutsfattande ur parlamentets synvinkel och delar därför ut resestipendier till Strasbourg. Ansökningstiden för resestipendierna pågår till den 12 december. Parlamentet hoppas på ansökningar särskilt från representanter för regionala och lokala medier.

Läs mer om stipendierna på förbundets webbplats.

Finka informerar

Finka, Journalistförbundets arbetslöshetskassa för personer i ett anställningsförhållande, har gett ut ny information om sin kundtjänst, om medlemsavgiften och om hur arbetslöshetsskyddet förkortas. Tyvärr finns meddelandet enbart på finska. Du hittar det här.

De vackraste julsångerna

De vackraste julsångerna för journalister, Journalistien kauneimmat joululaulut (på finska) ordnas i år den 14 december klockan 16 i Missionskyrkan på Observatoriegatan 18 i Helsingfors.

Husbandet House Bandin ackompanjerar och Satu Miettinen (Yle) är konferencier. På plats finns också Leena Filpus (frilans), Jan Ahonen (Valomerkki/Jouluradio), Hedvig Långbacka (Kyrkans central för det svenska arbetet) och Satu Vasantola (Helsingin Sanomat) som berättar om sina favoritsånger. Evenemanget är kostnadsfritt. Kaffe och glögg och tilltugg serveras från klockan 16.

Trevlig helg!

Hälsar, Journalistförbundet 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.