Nyheter / 13.12.2012

Medlemsavgifterna 2013

Medlemsavgiften för medlemmar som gett sin fullmakt åt förbundet är även i fortsättningen 1,3 procent. Summan innehåller arbetslöshetskassans medlemsavgift som år 2013 är 11,50 euro i månaden. År 2012 var den 10 euro i månaden.

Då det gäller medlemsavgiften för medlemmar som studerar på heltid kom studentrepresentanten Heta Hassinen från Tammerfors med ett önskemål:

”Jag har hälsningar från studenterna i Tammerfors. Vi hoppas att fullmäktige diskuterar tidsgränserna för hur länge medlemmar som studerar på heltid får betala en lägre medlemsavgift. Knappt någon av våra studenter blir färdig på fyra år och därför borde tiden förlängas till att gälla även det femte året”, sade Hassinen.

Kimmo Mäkilä understödde Hassinen och gjorde ett initiativ i enlighet med hennes hälsning.

Enligt styrelsens ursprungliga förslag till medlemsavgifter är medlemmar som studerar på heltid befriade från medlemsavgiften under sitt första år. Under det andra och tredje året betalar de hälften av grundavgiften, det vill säga 6 eur/mån. 

I omröstning vann styrelsens förslag över Mäkiläs motförslag med 37-20.

Enligt budgeten ska medlemsavgifterna ge 3 465 000 euro i intäkter år 2013. Av summan kommer 80,5 procent från medlemmar som betalar genom fullmakt, 7,6 procent av frilansar och 1,6 procent av studerande. 


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.