Nyheter / 09.12.2011

Med full fart mot 2012

Först godkändes förslaget till medlemsavgifter för 2012, utan diskussion. Medlemsavgiften för medlemmar som gett sin fullmakt åt förbundet är även i fortsättningen 1,3 procent. Summan innehåller arbetslöshetskassans medlemsavgift som är 10 euro i månaden.

Ordförande Arto Nieminen presenterade sedan verksamhetsplanen för 2012 och påpekade att förbundets budget är gjord som en minusbudget. 

"Utmaningarna nästa år är många. Även om vi inte kommer att jobba med kollektivavtalsförhandlingar i samma utsträckning som i är har vi många samarbetsförhandlingar framför oss", sade Nieminen.

Ekonomichef Marjut Mikkonen presenterade budgeten, som har ett underskott på 113 000 euro. Underskottet täcks med överskott från tidigare år. Utan inkomster från förbundets placeringar skulle underskottet vara över 400 000 euro.

Utdrag ur den allmänna diskussionen:

Sari Sainio (PJY): "Finns det en plan B ifall världsekonomin och placeringsinkomsterna rasar?"

Arto Nieminen (FJF): "Utgångspunkten har varit att vi i det här läget vill sköta våra uppgifter. Vi har diskuterat olika katastrofscenarier och ifall vi är tvungna att fatta snabba beslut kan vi göra tilläggsbudgeter under året."

 

Läs mera om verksamhetsplanen och budgeten på finska, på sidan valtuusto koolla.

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.