Nyheter / 14.12.2016

Maiju Mitrunen leder Medielaget

Maiju Mitrunen har tidigare jobbat på Stiftelsen Vikes som jobbar med kommunikation och utveckling. Där har hon varit informatör och koordinator och bland annat jobbat med att ordna olika evenemang: bland annat under pressfrihetens dag, Journalistikens dag och evenemanget Slush.

"Jag har själv jobbat som frilans när jag i fyra års tid jobbade som kommunikationskonsult för FN-programmet UNDP. Mitt arbete var ansvarsfullt och självständigt och jag njöt av friheten", säger Mitrunen.

Inom Medielaget kommer hon dels att jobba med att utveckla andelslagets tjänster, dels med att hitta nya samarbetsformer med den privata sektorn.

Medielaget grundades för att Journalistförbundet bättre vill betjäna sina medlemmar som snuttjobbar och som är frilansar.

"Vi vill hjälpa Medielagets medlemmar. Andelslaget sköter pappersarbetet och byrokratin kring jobbet. Vi kan också sammanföra medlemmar som vill skapa nätverk och hitta stöd av kolleger. Medielaget kan också visa vägen för rätt prisnivå. Branschen får inte godkänna oskäliga arvoden",  säger Mitrunen.

Hon uppmuntrar Journalistförbundets medlemmaratt ansluta sig till Medielaget så fort det blir möjligt, vilket är 9 januari 2017.

"Varje medlem i Journalistförbundet är välkommen med. Andelslaget betjänar alla: frilansar, studerande, fotografer, förlagsredaktörer, översättare, grafiker och andra. Tjänsten kan användas av sådana som frilansar på heltid, vid sidan av ett annat jobb eller av dem som är pensionärer."


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.