Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Livlig debatt på svenska seminariet

Sponsorering, innehållsmarknadsföring, statens mediepolitik och bildjournalistik. Allt detta och lite till behandlades på Journalistförbundets svenska seminarium.

Seminariet som är öppet för alla svenskspråkiga medlemmar lockade i år över 30 deltagare från bland annat Åbo, Åland, Österbotten, Västnyland, Östnyland och från huvudstadsregionen. På plats fanns både anställda och frilansar. Seminariet hölls i Helsingfors fredag till lördag 25–26 september.

Fredag kväll besökte deltagarna produktionsbolaget Parad Media som bland annat gör programmet Efter nio. Ett lyckat besök som gav en inblick i hur arbetsfältet ser ut för ett produktionsbolag i dag.

Än en gång konstaterade deltagarna att seminariet kunde ha ägnat ännu mer tid åt att diskutera läget på redaktionerna. Det är viktigt att höra hur kolleger på andra orter och arbetsplatser löst olika problem. Ett viktigtv tema var etiska frågor kring marknadsföring. Ett annat tema var följderna av de tätt återkommande organisationsförändringarna och samarbetsförhandlingarna. I de finlandssvenska mediehusen har förändringarna satt sina spår och många efterlyste en tydligare dialog med mediehusens ledning och styrelse.

Läget för de deltagande frilansarna påminde om situationen för ett år sedan. Det finns arbete inom pressen men i allt högre grad kommer uppdragen från organisationer och företag.

Seminariet avslutades lördag eftermiddag. Deltagarna beslöt att nästa års svenska seminarium ska hållas i Borgå kring samma tidpunkt som i år.

Vill du ge respons på seminariet eller vara med och planera seminariet 2016? Kontakta då Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra.

Nina Porra

Finlands Journalistförbund

Tfn + 358 50 3071 764

nina.porra@journalistiliitto.fi