Nyheter / 11.05.2014

Livboj för egenföretagare

Egenföretagare eller personer som arbetar med frilansskattekort är en allt större del av arbetskraften. Ofta är dessa personers socialskydd och ställning på arbetsmarknaden betydligt sämre än bland personer som är anställda. 

Evenemanget Itsensä valjastajat samlade personer bland annat från musik-, litteratur-, teater-, medie-, journalistik- och översättarbranschen. Det gemensamma uttalandet som publicerades innehåller följande minimikrav:

   -  Personer som är egenföretagare, jobbar med frilansskattekort eller på annat sätt ansvarar för sin egen sysselsättning behöver ett förmånligare pensionsskydd

    - Arvodet som betalas för upphovsrätt ska vara tillräckligt och nivån bör säkras genom lagstiftning. 

-         -  Förbund och organisationer som företräder dem som sysselsätter sig själva (bland annat egenföretagare och dem som jobbar på frilansskattekort) bör ges rätt att förhandla för sina medlemmar kollektivt. 

-        -  Frilansarnas arbetslöshetsskydd bör förbättras. 

Evenemanget ordnades av Finlands kritikerförbund, Förbundet för teater- och mediearbetarna, Musikerförbundet, Finlands journalistförbund/Finlands frilansjournalister, Tolk- och översättarförbundet, Finlands skådespelarförbund samt Eino Leino föreningen.

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.