Nyheter / 13.05.2015

Lär dig mer om upphovsrätten

Tid: Måndagen 25 maj 2015 kl. 11.45–16.00

Plats: Stora smedjan, Yle, Böle, Helsingfors

Arrangör: Finlands Journalistförbund, FJF

Språk: Finska

Program

Kl. 11.50 Inledning, redaktör Anna-Liisa Haavikko

Kl. 12.00 Upphovsrättens ABC. Kan en "vanlig" medlem påverka uphovsrätten? Ombudsman Sanna Nikula, FJF

Kl. 12.30 Får jag lov?  Musik som en del av inslaget, jurist Juho Kaitamaa, Teosto

Kl. 12.45 Upphovsrätten hos oss och i övriga delar av världen. Valtteri Niiranen, vd, Kopiosto

Kl. 13.30 Kaffepaus

Kl. 13.50 Artisten betalar. Markus Nordenstreng, kompositör, musiker, kulturredaktör

Kl. 14.15 Paneldiskussion: Upphovsrätten 2030, med: riksdagsledamot Jyrki Kasvi, filmregissör Timo Vuorensola (bl.a. Iron Sky 1&2), biträdande direktör Lauri Kaira, Gramex, upphovsrättsjurist Anniina Huttunen, Yle. Diskussionen modereras av Anna-Liisa Haavikko och Markus Nordenstreng.

Kl. 15.30  Avslutande diskussion. 

Kl. 16.00 Seminariet avslutas.

Anmäl dig på webben genom att fylla i deltagarblanketten. 

För ytterligare information, kontakta Nina Porra, ombudsman för utbildningsfrågor, FJF, nina.porra@journalistiliitto.fi.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.