Nyheter / 22.04.2017

Längre telefontid hos Finka

Arbetslöshetskassan Finka, där Journalistförbundets medlemmar som är i ett anställningsförhållande är försäkrade, förlänger öppettiden för sin telefonservice. Fram till sommaren svarar Finka på frågor om arbetslöshetsskydd på numret 09 8689 400 måndag–fredag kl. 8–18.  Läs mer på Finkas webbplats (på finska).

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.