Nyheter / 15.03.2013

Kysely lastensuojelun ja median yhteistyöstä

Lastensuojelun Keskusliitto, Journalistiliitto ja Aikakauslehtien Liitto tuottivat vuonna 2011 oppaan, jossa tarjotaan toimittajille apua lasten ja nuorten haastattelemiseen ja kuvaamiseen liittyviin eettisiin ja käytännön kysymyksiin. Opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille sisältää pohdintaa siitä miten on mahdollista haastatella ja kuvata lapsia sillä tavoin, että lasten suojelun tarve ja sanavapaus tulevat huomioon otetuiksi, mutta samalla tiedotusvälineet voivat täyttää omaa tehtäväänsä. (lue lisää www. lskl.fi/lapsetmediassa)

Nyt Lastensuojelun Keskusliitto, Journalistiliitto, Viestinnän Keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia haluavat edistää median ja lastensuojelun välistä vuoropuhelua tuottamalla oppaan lastensuojelun työntekijöille median kohtaamisesta.

Lastensuojelun ei ole aina helppo uutisoinnin aihe, ja yhteistyö lastensuojelun ja median välillä voi joskus olla haastavaa. Uskomme kuitenkin, että ymmärtämällä toinen toistensa roolit ja velvollisuudet voidaan yhteistyötä kuitenkin parantaa.

Jotta oppaan sisältö saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan olemassa olevia tarpeita, haluamme kartoittaa mahdollisia ongelmakohtia ja haasteita lyhyellä kyselyllä, johon toivoisimme teidän vastaavan. Vastaamiseen menee aikaa noin 5–10 minuuttia. Kysely toteutetaan anonyymikyselynä, eikä vastaajan henkilöllisyyttä tai yhteystietoja voida yhdistää vastauksiin. Toivomme, että vastaat kyselyyn 26.3. mennessä. Kysely välitetään toimittajille Viestinnän Keskusliiton ja Journalistiliiton kautta. Vastaavanlainen kysely on lähetetty lastensuojelun työntekijöille Talentia ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta.

Vastaajien kesken arvomme kolme lahjakorttia (arvo 74 euroa). Lahjakortilla saa Linnanmäen huvipuiston lipunmyyntipisteestä kaksi Hupiranneketta, joilla pääsee kaikkiin huvipuistolaitteisiin. Rannekkeet ovat voimassa yhden päivän ajan kaudella 2013.

Yhteistyöterveisin Lastensuojelun Keskusliitto, Viestinnän Keskusliitto, Journalistiliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/7338EBA4EE9599CB.par

Lisätietoja: Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen Lastensuojelun Keskusliitto puh. 044 329 0029 hanna-mari.savolainen@lskl.fi

 

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.