Nyheter / 26.08.2015

Snart dags för förbundets svenska seminarium

Seminariet innehåller bland annat en genomgång av läget på de finlandssvenska redaktionerna, mediepolitiska debatter samt ett studiebesök till produktionsbolaget Parad Media som bland annat producerar programmet Efter nio.

Seminariet ger en utmärkt möjlighet att träffa kolleger, skapa nätverk och att vädra tankar och erfarenheter. Seminariet har i år återigen status som fackföreningsutbildning. Det innebär att kursdagen på fredagen är betald arbetstid för förtroendemän och redaktionsavdelningarnas ordförande.

Journalistförbundet står för rese- och logikostnader för seminariedeltagare som bor utanför huvudstadsregionen. Seminariet hålls på Hotel Arthur i Helsingfors centrum. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla svenskspråkiga medlemmar.

Anmäl dig på webben – här.

För ytterligare information kontakta Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra, nina.porra@journalistiliitto.fi.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.