Nyheter / 02.06.2016

Kom ihåg presskortet på semestern

Försäkringsbolaget Turva där Journalistförbundets medlemmar är försäkrade påminner förbundets medlemmar om försäkringsvillkoren.

Medlemsförsäkringen innehåller bland annat en resenärförsäkring för fritidsresor. Försäkringen inkluderar också en olycksfallsförsäkring. Det är inte bara du som är försäkrad, också under 18-åriga barn som bor i samma hushåll som du är försäkrade.

Försäkringen gäller för resor som varar högst 45 dagar. För längre resor lönar det sig att teckna en tidsbunden resenärförsäkring.

Försäkringen ersätter bland annat vårdkostnader för plötsliga sjukdomsfall på resan. Om ett plötsligt sjukdomsfall eller ett olycksfall förhindrar dig från att resa kan du också få ersättning för kostnaderna från Turva.

Försäkringen täcker inte ditt bagage.

Mer info om medlemsförsäkringen och försäkringsvillkoren får du på något av Turvas kontor, på servicenumret 01019 5110 eller på adressen turva.fi/journalistiliitto.

Fri översättning av Turvas meddelande till sina kunder. Text: Eeva Blomqvist


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.