Nyheter / 09.12.2016

Karriärrådgivningen fortsätter

Det var på höstmötet 2015 som fullmäktige fattade beslut om att köra igång med karriärrådgivning för medlemmarna. Innan starten hade ett pilotprojekt genomförts 2015 för att ge grund för beslutet. 

Karriärrådgivningen 2016 visade sig vara omåttligt populär, de 150 platserna tog slut alltför snabbt. Under den första ronden där 60 platser delades ut fylldes alla platser på en timme. Under den andra ronden där 30 platser delades ut gick platserna åt på cirka 10 minuter. den sista rondens 60 platser fylldes på 90 sekunder.

"Det uppstod en stämning av kaos och många av dem som inte fick plats var verkligen besvikna. De kände att deras eget förbund svikit dem", säger utbildningsombud Nina Porra. Hon föreslår att rådgivningen fortsätter men påpekar att konceptet måste ändras. Rådgivningen 2017 görs därför enligt ett nytt koncept:

  • Introduktion via direktsänt seminarium på webben. Gemensamt för alla (60 minuter). Vem som helst av förbundets medlemmar får delta.
  • Webbkurs + uppgifter + webbdiskussion (4 veckor). Här väljer medlemmen väljer mellan 1 och 3 teman: sysselsättning, karriärplanering (bl.a. att utveckla det egna kunnandet, karriärfunderingar, byta branch) och välmående (bl.a. mindfulness, tidsanvändning, kreativitet).
  • Sammanfattning via direktsänt seminarium på webben (60 minuter/tema).

Bland alla som deltar i hela paktetet lottas sedan 130 platser till personlig rådgivning (1,5h).

"Idén är att rådgivningen ska passa alla och att man kan välja bland teman som känns aktuella", säger Porra.

Nina Porra gav också en sammanfattning över karriärrådgivningen 2016. 

Av dem som fick rådgivning var  87 procent kvinnor och största delen av dem var mellan 31 och 50 år gamla.

52 personer var i ett anställningsförhållande, 42 personer var arbetslösa eller undersysselsatta.

Sett till medlemsföreningarna var spridningen bland deltagarna stor: Från Helsingfors journalister och Tidskriftjournalisterna deltog 35+20 personer. Från RTRF deltog 39 personer och från Finlands frilansjournalister deltog 24 personer. Resten av deltagarna kom från de mindre föreningarna runt om i landet, bland annat från Åbo och Birkaland. 70 procent av deltagarna hade fått info om karriärrådgivningen via förbundets nyhetsbrev. 

Vilken betydelse hade karriärrådgivningen? Av deltagarna som svarade i en enkät ser svaren ut så här: mycket viktig 52 %, viktig 42 %, rätt viktig 5%, inte så viktig 2 % och inte alls viktig 0%.

Vitsordet för helheten var 4,3 av 5. 

Fullmäktige har godkänt en fortsättning av rådgivningen. År 2017 kostar den 42 000 euro vilket är 2 000 euro mer än 2016. 


Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.