Senaste nytt

JSN:n kantelusuma ei hellittänyt

Julkisen sanan neuvostolle tehtyjen kantelujen määrä oli viime vuonnakin huippuluokkaa.

Kanteluita tuli 327, joista neuvoston puheenjohtaja hyväksyi neuvoston käsittelyyn 110 kappaletta. Neuvosto kokoontui kymmenen kertaa ja teki 85 päätöstä. Lukuun sisältyvät neuvoston puheenjohtajan tekemät 8 itsenäistä vapauttavaa päätöstä.

Langettavia päätöksiä tehtiin 22 kappaletta eli 26 prosenttia kaikista päätöksistä. ”Langettavien päätösten osuus on jokseenkin sama kuin edellisenäkin vuotena. Merkittävin muutos on keskimääräisen käsittelyajan venyminen 199 vuorokauteen edellisvuoden 144:sta.

Tämä tilanne on sekä kantelijoiden että kohteena olevien toimitusten oikeusturvankin kannalta huolestuttava. Myös yleisön on vaikea palauttaa mieliin alkuperäistä mediatapahtumaa, jos siitä päätöksen tullessa on kulunut puoli vuotta”, neuvoston valmisteleva sihteeri Ilkka Vänttinen sanoo.

Neuvoston toimistoon on puheenjohtaja Risto Uimosen ja kahden päätöksiä valmistelevan lisäksi palkattu osa-aikaista työvoimaa. Ilkka Vänttisen mukaan tämä tulee lyhentämään käsittelyaikoja, mutta vaikutus näkyy vasta vähitellen ajan mittaan.

Silloin kun neuvosto karsii kantelun, kantelija sai yksilöidyn selvityksen karsinnan perusteista. Sama selvitys meni myös kantelun kohteena olleen välineen päätoimittajalle.

Neuvostolle lähetettiin viime vuonna 18 kantelua, jotka eivät kohdistuneet journalistiseen sisältöön tai neuvoston toimivallan piiriin kuuluviin tiedotusvälineisiin. Tällaiset kantelut esikarsittiin sihteerityönä.

Lisätietoja neuvoston toimistosta p. (09) 135 7494