Nyheter / 18.12.2017

Journalistförbundet: Medborgarna har rätt att få information också om underrättelsefrågor

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kuva: Kai Widell / Journalisti Bild:
"Medborgarna har rätt att få information också om underrättelsefrågor", säger Finlands Journalistförbunds ordförande Hanne Aho. Hanne Aho kommenterar i dag Helsingin Sanomats artikel om signalspaning från 16 december och uppståndelsen den väckt. Enligt Aho får polisens husrannsakan hos en av tidningens journalister inte på något sätt påverka det journalistiska jobbet. "Genom husrannsakan försöker man hitta den som gjort brottet, det vill säga läckt det hemligstämplade materialet till tidningen. Polisen försöker på det här sättet bryta källskyddet", säger Aho. Att brottsutredningen, som inletts med anledning av artikeln, sträcker sig till artikelskribenterna är enligt Journalistförbundet problematiskt med tanke på yttrandefriheten och med tanke på öppenheten i samhället. Aho betonar att lagen tryggar spridning av information som är samhälleligt relevant. En journalist har också rätt att skydda sina källor och rätt att låta bli att berätta vem det är som läckt information. Att publicera information som har samhällelig betydelse är en journalists professionella skyldighet. Helsingin Sanomats artikel hänger ihop med förslaget till ny underrättelselag som ska behandlas i riksdagen. "Det har inte förts en tillräcklig diskussion om lagpaketet. Finland behöver ny lagstiftning inom det här området men innehållet bör bedömas särskilt noga eftersom lagstiftningen påverkar medborgarnas grundrättigheter. Den inverkar också på journalisternas arbetsmöjligheter", säger Aho. Aho anser att det är beklagligt att kärnfrågan, den nya underrättelselagstiftningen, hamnat i skymundan i Helsingin Sanomats rapportering – något som även tidningens chefredaktör Kaius Niemi konstaterar i ett öppet brev den 17 december. Läs mer på  bland annat Svenska Yles webbplats: Hemligstämplade dokument, sönderslagen hårddisk och husrannsakan - här är turerna kring artikeln om signalspaning (Text, Jaakko Kilpeläinen)

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.