Nyheter / 26.05.2016

Journalistförbundet drar sig ur den nya centralorganisationen

Hanne Aho presenterade bakgrunden till samarbetet kring den nya centralorganisatoonen. Journalistförbundets styrelse föreslog för fullmäktige att förbundet drar sig ur den nya centralorganisationen och fullmäktige godkände förslaget utan diskussion.  Finlands Journalistförbunds styrelse hade redan i mars beslutat att avbryta förberedelserna för att ansluta sig till den nya centralorganisationen på grund att osäkerhet kring projektet. Flera andra förbund har dragit sig ur den nya centralorganisationen, som inte kommer att förverkligas i samma omfattning som man ursprungligen planerade.

Trots dagens beslut fortsätter Journalistförbundet samarbeta med den nya centralorganisationen och med andra fackförbund. Målet med samarbetet är att utveckla arbetslivet och förbättra både anställdas och självsysselsattas ställning på arbetsmarknaden.

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.