Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Träffa de nya direktörerna

Journalisten: Många förändringar är att vänta då samtliga tre mediehus i Svenskfinland får ny vd under ett och samma år.

I nyaste Journalisten intervjuas KSF Medias nya vd Svante Wahlbeck och Förlags Ab Sydvästkustens nya vd Tom Simola (bilden). Wahlbeck kom från HSS Media och Simola från Raseborg där han varit stadsdirektör.

I Journalisten 6/2017 intervjuas bland andra Tom Simola, ny vd på Förlags Ab Sydvästkusten. Foto: Karl Vilhjálmsson.

 

Wahlbeck öppnar dörren för mer samarbete. I Journalisten frågar han sig om det är ändamålsenligt med tre små mediebolag på svenska i Finland där alla har egen kundtjänst, prenumerationsförsäljning och annonsproduktion.

”Jag hoppas jag kan dra mitt strå till stacken och moderera ett djupare samarbete. Vi ska titta på vad vi kan göra tillsammans och göra det företagsmässigt kallt, utan att blanda in känslor, regionalpolitik eller journalistik”, säger han.

I Österbotten håller MittMedias förra vd Thomas Peterssohn i trådarna tills HSS Media hittar en ny vd. Petter Granroth, huvudförtroendeman för journalisterna på HSS Media, säger i en notis i samma tidning, att facket överlåter rekryteringen av vd till styrelsen och ägarna. Det finns ändå en önskan om att personen ska vara insatt i villkoren för journalistiskt arbete, något Wahlbeck inte var då han kom till bolaget för två år sedan.

”Men bakom den ekonomiska vändningen ligger det hårt arbete med minskad bemanning. Det tär på krafterna att hålla igång den traditionella utgivningen, samtidigt som man ständigt utvecklar nya grenar. Vi hoppas att den nya vd:n ser personalen som en resurs”, säger Granroth.