Nyheter / 24.10.2017

Jokes stipendier kan nu sökas

Stiftelsen Jokes informerar: Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, utlyser Kopiosto-stipendier, stipendier för stiftelsens yrkes- och språkkurser, samt yttrandefrihetsstipendier för år 2018. Ansökningstiden  går ut den 17 november 2017 klockan 17.  Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Journalistförbundet. Under 2018 ordnar stiftelsen flera kurser för den som vill förstärka sin yrkeskunskap. Kurserna är:
 • Ombrytning av långa texter, Villa Salin, Helsingfors
 • Mobilvideokurs, Helsingfors
 • Infografik för visualister, Helsingfors
 • Rörliga bilder och grafik med After Effects, Helsingfors
 • Verkstad för 360-graders fotojournalistik
 • Nära läsarna i tidningen och på webben, Tammerfors
Kursspråket är i första hand finska. Jokes arrangerar också flera språkkurser:
 • Tyskland, Freiburg 3–16.6.2018
 • Spanien, Valencia 6–19.5.2018
 • Ryssland, Sankt Petersburg 13–26.5.2018
 • Frankrike, Montpellier 3–16.6.2018
 • England, London, Wimbledon 13–26.5.2018
 • England, London 3–16.6.2018
 • Sverige, Stockholm 13–26.5.2018
 • Estland, Tartto 14–26.5.2018
Läs mer om de olika stipendierna och kurserna på Jokes webbplats. Ansökan gör elektroniskt på adressen: https://www.aspicore-asp.net/jokes/. Stiftelsens ombud Anna Kähkönen svarar på frågor om stipendierna på numret 050 551 3961. Ansökningstiden för stipendierna går ut den 17 november 2017 klockan 17. Till ansökningen  hör en förbindelseblankett som skrivs ut, fylls i och postas till stiftelsens kansli. Den underskrivna förbindelseblanketten ska vara på stiftelsens kansli senast den 24 november 2017. Posta inte brevet som rekommenderat.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.