Senaste nytt

JO: Ministeriet agerade osakligt mot frilansjournalisten Jari Hanska

Riksdagens justitieombudsman fattade i veckan beslut i fallet där frilanjournalisten Jari Hanska klagat på finansiministeriets agerande.

Hösten 2015 nekade finansministeriet frilansjournalisten Jari Hanska tillträde till en bakgrundsbriefing. Han fick inte heller intervjua två av ministeriets tjänstemän.

Jari Hanska är frilansjournalist och känd bland annat som en av skribenterna och regissörerna till Rymäteatteris Eduskunta-pjäser.

Justitieombudsmannen säger att ministeriet bröt mot förvaltningslagens principer om jämlikhet och om att myndigheternas åtgärder skall stå i rätt proportion till sitt syfte.

”Ministeriet hade huvudsakligen baserat sitt beslut händelser som skett flera år tidigare och som haft en annan karaktär”, skriver Justitieombudsmannen i sitt beslut från 28 oktober 2016 (på finska).

Journalistförbundets jurist Jussi Salokangas, som bistått Hanska, säger att besluter leder till att en myndighet eller tjänsteman i framtiden inte kan handplocka journalister på ett motsvarande sätt.

Läs mer om fallet i Journalisten (på finska) eller på Svenska Yle.