Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: Utred varför studerande lämnar förbundet

Helsingforsregionens journalister föreslår att Journalistförbundet inleder en utredning över varför studerandemedlemmar lämnar förbundet. År 2016 fick Journalistförbundet 228 nya studerandemedlemmar, vilket är ungefär lika många som anslutit sig under tidigare år. Samtidigt lämnade 137 studerande förbundet – alltför många, påpekar Helsingforsregionens journalister som skrivit under motionen som behandlades på Journalistförbundets höstfullmäktige 2017. Studenterna lämnar förbundet efter sitt första kostnadsfria medlemsår eller när rätten till nedsatt medlemsavgift upphör efter studierna. ”Journalistförbundet måste ha bättre koll på varför studenterna lämnar förbundet. Då kan vi erbjuda bättre och mer relevanta tjänster för studenterna”, skriver initiativtagarna. Styrelsen föreslår att motionen godkänns. Tillägg: Motionen godkändes 14 december 2017.

Krav: Journalister bör kunna rapportera från Gaza

I juni samlades kring hundra medlemmar i Journalistförbundet och i Reportrar utan gränser på Medborgartorget i Helsingfors för att ta en bild som symboliserar alla de journalister som dött i kriget i Gaza.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.