Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: Utred varför studerande lämnar förbundet

Helsingforsregionens journalister föreslår att Journalistförbundet inleder en utredning över varför studerandemedlemmar lämnar förbundet. År 2016 fick Journalistförbundet 228 nya studerandemedlemmar, vilket är ungefär lika många som anslutit sig under tidigare år. Samtidigt lämnade 137 studerande förbundet – alltför många, påpekar Helsingforsregionens journalister som skrivit under motionen som behandlades på Journalistförbundets höstfullmäktige 2017. Studenterna lämnar förbundet efter sitt första kostnadsfria medlemsår eller när rätten till nedsatt medlemsavgift upphör efter studierna. ”Journalistförbundet måste ha bättre koll på varför studenterna lämnar förbundet. Då kan vi erbjuda bättre och mer relevanta tjänster för studenterna”, skriver initiativtagarna. Styrelsen föreslår att motionen godkänns. Tillägg: Motionen godkändes 14 december 2017.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.