Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: Starta kampanj om gratis övertidsarbete

Fullmäktigeledamöterna Sari Pelttari-Heikan (PSSY) och Lauri Lähteenmäen (HSJ) föreslår att Journalistförbundet inleder en kampanj som påminner om problemen med gratis övertidsarbete. Ledamöterna hänvisar till förtroendemannaseminariet i höstas där det framkom att gratis övertidsarbete görs på nästan alla arbetsplatser. Rädslan för hur det ska gå i eventuella (och sannolika) samarbetsförhandlingar gör att anställda inte vågar skriva upp allt det övertidsarbete de gör. ”I dag är det kutym att journalisterna får för mycket jobb. De gör jobbet – efter arbetstid och gratis. Många journalister tar också med sig arbetet hem – men få får betalt för den arbetstiden. Och många som jobbar på helhetslön tror att övertid ingår i lönen”, skriver initiativtagarna i motionen som behandlades på Journalistförbundets fullmäktige 14 december 2017. De påpekar att företagen drar stor nytta av de anställdas gratis arbete. Samtidigt blir de anställda utan ersättning och Journalistförbundet blir utan medlemsinkomster för dessa timmar. ”Ifall alla skrev upp sin övertid skulle arbetet vara dyrare för arbetsgivaren. Det skulle vara mer förmånligt för arbetsgivaren att anställa nya journalister.” Styrelsen tackar för initiativet och föreslår att förslaget godkänns. ”Övertid är arbete utöver den regelbundna arbetstiden. Att jobba övertid kräver ett avtal mellan den anställda och arbetsgivaren”, svarar styrelsen. Tillägg: Förslaget godkändes 14 december 2017.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.