Nyheter / 09.12.2011

Initiativ och motion om lokal lönepott

"Den lokala löneförhöjningspotten kan skapa problem på en arbetsplats, speciellt om fördelningen av den känns orättvis", säger Taru Paavoseppä från föreningen Savo-Kainuu. Hon var en av dem som inför fullmäktige presenterade ett initiativ om de företagsspecifika löneförhöjningspotterna.

Redaktionsavdelningen vid Savo-Kainuu vill, genom initiativet, att Finlands journalistförbund i fortsättningen inte godkänner företagsspecifika lönepotter i kollektivavtalen.  Avdelningen, som representerades av Paavoseppä, föreslår också att en del av löneförhöjningen ska betalas i euro, inte i procent, och att den ska styras till personer i de lägsta löneklasserna. 

"Att fördela den lokala lönepotten kräver orimligt mycket arbete av huvudförtroendemannen. Lönepotten delar också starkt åsikterna bland medlemmarna", skriver avdelningen.

Petri Savolainen från FJF svarar att styrelsen föreslår att initiativet förkastas. En motivering är att den lokala lönepotten kan vara en viktig nyckel till hur bra förhandlarna lyckas förhandla fram ett så bra kollektivavtal som möjligt för sina medlemmar.

Erja Hyytiäinen (TSY, Åbo) påpekar att frågan om den lokala lönepotten ät otroligt viktig och att den bör diskuteras.

"Den lokala lönepotten skapar motsättningar och avundsjuka på redaktionen", säger hon. Hyytiäinen presenterade därefter en motion som lyder så här:

"FJF bör i pressens kollektivavtalsförhandlingar sträva efter att det inte ska finnas lokala löneförhöjningspotter eller att förbundet ska minimera dess andel. Fullmäktige lyfter fram vikten av en fungerande löneförhöjningsgaranti (perälauta). Den bäst fungerande garantin är en allmän solidarisk höjning. Om kollektivavtalet innehåller en  lokal löneförhöjningspott bör FJF försäkra sig om att förhandlingarna verkligen förs på ett lokalt plan till exempel tidningsvis.  "

Hyytiäinens motion understöds av bland andra Kari Manninen (Savo-Kainuu) och Sari Pelttari-Heikka (PSSY, Norra Finland).

Arto Nieminen (styrelsen) poängterar att formuleringen i Hyytiäinens motion är problematisk.

"Om vi måste utgå från att det inte ska finnas lokala löneförhöjningspotter får vi en svår start på förhandlingen", säger Nieminen.

Över tio personer bad om ordet då Kainuu-Saimaas initiativ och Hyytiäinens motion behandlades. Hyytiäinens motion godkändes med rösterna 21 för och 18 emot.

Fakta:

"Stoppbräde" (perälauta) eller garantisumma är ett verktyg som tas i bruk om man inom ett företag eller inom en koncern inte kan komma överens om hur man ska fördela den lokala lönepotten. Stoppbrädet är angivet i procent och fördelas solidariskt mellan alla arbetstagare. Procenten är vanligen lägre än löneförhöjningsprocenten i den lokala potten.

Du kan också läsa om diskussionen på finska på sidan valtuusto koolla.

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.