Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Initiativ: Ny strategi för självanställda

Finlands frilansjournalister och FAO, Yles frilansar, föreslår i en gemensam motion att Journalistförbundet uppdaterar sin strategi för att förbättra arbetsvillkoren för självanställda.

Initiativtagarna hoppas också att Journalistförbundet diskuterar vilken typ av lagändringar förbundet borde jobba för, med tanke på socialskydd och företagarnas pensionsskydd.

Undertecknarna påminner om att frilansarna är en av få medlemsgrupper som växer. Finlands frilansjournalister fick i fjol 75 nya medlemmar. I år är antalet 97 (mars, 2017). Också inom Fao växer andelen medlemmar med eget företag.

”För att Finlands Journalistförbund också i fortsättningen ska få nya medlemmar, om vilkas uppmärksamhet också andra fackförbund kämpar, bör Journalistförbundet skapa en tydligare intressebevakning för frilansarna”, skriver undertecknarna.

De är också oroliga över frilansarnas utkomst.

Styrelsen tackar för initiativet och föreslår att motionen godkänns delvis – så att förbundet i början av 2018 bjuder in initiativtagarna och diskuterar behovet av nya frilansstrategier.