Nyheter / 14.12.2017

Initiativ: Ny strategi för självanställda

Finlands frilansjournalister och FAO, Yles frilansar, föreslår i en gemensam motion att Journalistförbundet uppdaterar sin strategi för att förbättra arbetsvillkoren för självanställda. Initiativtagarna hoppas också att Journalistförbundet diskuterar vilken typ av lagändringar förbundet borde jobba för, med tanke på socialskydd och företagarnas pensionsskydd. Undertecknarna påminner om att frilansarna är en av få medlemsgrupper som växer. Finlands frilansjournalister fick i fjol 75 nya medlemmar. I år är antalet 97 (mars, 2017). Också inom Fao växer andelen medlemmar med eget företag. ”För att Finlands Journalistförbund också i fortsättningen ska få nya medlemmar, om vilkas uppmärksamhet också andra fackförbund kämpar, bör Journalistförbundet skapa en tydligare intressebevakning för frilansarna”, skriver undertecknarna. De är också oroliga över frilansarnas utkomst. Styrelsen tackar för initiativet och föreslår att motionen godkänns delvis – så att förbundet i början av 2018 bjuder in initiativtagarna och diskuterar behovet av nya frilansstrategier.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.