Senaste nytt

Hyvästit venäläiselle uimakoululle – opas hyvään perehdytykseen

Hyvä perehdytys on sopiva paketti yhteistä tehtäviin tutustumista ja henkilökohtaista opastusta. Näin vastasi valtaosa Journalistiliiton kyselyyn vastanneista entisistä ja tulevista kesätoimittajista. Kyselyyn vastasi helmi-maaliskuun aikana 49 henkilöä. Heistä 36 oli saanut riittävästi tietoa uudesta toimenkuvastaan joko aina tai yleensä. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että perehdytys oli erittäin kattavaa tai hyvää. Kesätoimittajien vinkkien ja toimitusten perehdytyspakettien avulla on nyt koostettu kaikkiin toimituksiin sovellettavissa oleva perehdytysohjeistus. Näillä vinkeillä talon tavoille oppii niin harjoittelija, kesätoimittaja kuin uusi työntekijäkin.

Ennen perehdytystä

Anna uudelle työntekijälle mahdollisuus tutustua julkaisuusi. Tyylikirja ja talon tavat tulevat tutuksi vasta toimituksessa, mutta juttukonsepteihin ja -palstoihin voi perehtyä jo omatoimisesti, lehteä lukien.

Päivitä kirjalliset ohjeet. Tarkista, ovatko yhteystiedot, tunnukset, salasanat, linkit ja tiedostopolut ajan tasalla.

Jos kirjallisia ohjeita ei ole, harkitse sellaisten laatimista. Infopankki ei auta vain uutta työntekijää vaan koko työyhteisöä. Askarruttavat asiat voi tarkistaa silloin näppärästi yhdestä paikasta. Kerran koottua pakettia on helppo päivittää tarpeen tullen.

Lisää kirjallisiin ohjeisiin ainakin tyylikirja, tärkeimmät yhteystiedot, toimituksen yhteiset tunnukset ja tärkeimmät toimintatavat. Voit ottaa mallia perehdytyspäivänä käsiteltävistä aihepiireistä (kts. kohta ”Perehdytyksen aikana”).

Mitoita perehdytys oikein. Isossa toimituksessa ja monipuolisissa tehtävissä on enemmän opetettavaa.  Jos pidätte suurelle joukolle suunnatun perehdytyspäivän, suunnitelkaa sen kulku kaikkien tilaisuudesta vastaavien henkilöiden kesken. Näin vältätte päällekkäiset sisällöt ja ajantuhlauksen.

Valitse vastuuhenkilöt. Kuka perehdyttää työntekijän tehtäviinsä? Kenelle uusi työntekijä voi soittaa ongelmatilanteessa? Sopisiko toimitukseenne järjestely, jossa uudella työntekijällä on oma mentori- tai kummitoimittaja, joka ohjaa kinkkisissä tilanteissa?

Varaa aikaa. Perehdytysaika on pois niin perehdyttäjän kuin perehdytettävän toimitustyöstä ja oppiminen jatkuu vielä perehdytyksen jälkeenkin. Perehdytys on kuitenkin vaivannäön arvoista: sillä vähennetään myöhempiä jahkailuja ja virheitä.

Pidä huoli, että työntekijällä on tarvittavat tunnukset ja kulkuluvat. Ohjelmia on vaikeaa opetella, jos niihin ei pysty kirjautumaan. Toimitukseen on hankalaa tutustua, jos sinne ei pääse.

Tiedota koko työyhteisöä uusista työkavereista. Perehdyttäminen ei ole kaikkien vastuulla, mutta tervetulleeksi toivottaminen on.

 

 

Perehdytyksen aikana

Esittele toimitus. Näytä, missä eri tehtävistä vastaavat henkilöt työskentelevät. Kerro heidän vastuualueistaan. Opasta samalla, mistä tarvittavat työvälineet (esim. tulostimet, nauhurit, vihkot) löytyvät.

Anna kirjalliset ohjeet. Varaa uudelle työntekijälle aikaa materiaalin läpikäyntiin.

Yhteisessä perehdytyspäivässä kannattaa käsitellä koko työyhteisöä koskevia käytäntöjä. Kerro yhteisesti ainakin näistä:

 • Työpäivän sisältö: yhteiset palaverit, deadlinet ja lounas- ynnä muut taukojärjestelyt.
 • Työpäivän juoksevat asiat: puhelinetu, matkalaskutus, auton käyttö, taksikortit, lounas- ja liikuntasetelit.
 • Työvuorojen ja ylitöiden kirjaaminen.
 • Työhyvinvointiin ja työterveyshuoltoon liittyvät käytännöt ja yhteystiedot.
 • Luottamushenkilö ja mistä hänet löytää.
 • Medianne linja. Kenelle juttuja tehdään? Millaisella kärjellä? Mitä asioita priorisoidaan?

Henkilökohtaisessa opastuksessa voi keskittyä tehtäväkohtaisiin seikkoihin. Esittele ainakin nämä:

 • Lähiesimies ja toimitusosaston työkaverit.
 • Työnkuva. Kerro yksiselitteisesti, mitä kyseisessä tehtävässä odotetaan. Käy läpi vuorokohtaiset tehtävät ja vuorojen aikataulutus.
 • Laitteet ja ohjelmat. Älä vain näytä – päästä kokeilemaan.
 • Juttutyypit, tekstin muotoilu ja kuvakäytännöt.
 • Juttujen oheistuotteet: nettijutut, puffit, nostot.

Elä tilanteen mukaan. Kysy, mitä uusi työntekijä on tehnyt aikaisemmin ja mitä hän jo osaa. Voit tarpeen tullen olla toistamatta jotain, mitä perehdytettävä jo hallitsee.

Muista työpaikan hiljaiset käytännöt. Opeta omat oikopolkusi!

Ole kärsivällinen ja vastaa uuden työntekijän kysymyksiin, vaikka perehdyttäminen ei kuuluisi tehtäviisi.

 

Perehdytyksen jälkeen

Lausu taikasanat: ”kysy, jos tulee jotain.” Toteuta ajatusta myös itse. Älä oleta, että suojattisi tietää jotain vaan tarkista, onko näin.

Käy uuden työntekijän ensimmäiset tuotokset läpi hiukan tiheämmällä kammalla. Anna palautetta. Huomauta, jos jokin ei ole mennyt ohjeistusten mukaisesti.

Ole armollinen. Yksityiskohtaisinkaan perehdytys ei säästä virheiltä. Muista, että mahdollisesta mokasta vastaa aina ihminen, jolla on tunteet.