Nyheter / 27.01.2015

HSS Media samarbetsförhandlar

Upp till trettio anställda kan sägas upp i samband med HSS Medias samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen.

I förhandlingsframställningen som presenterades för de anställda under tisdagen står att: "HSS Medias planer på att satsa på digitala tjänster och produkter kan leda till förändringar i arbetssätt, arbetsuppgifter och organisationsstrukturen samt till förflyttningar av arbetsuppgifter från en ort till en annan. Därtill kan de planerade åtgärderna och förändringarna leda till uppsägningar inom HSS Medias samtliga bolag, funktioner och avdelningar. Uppsägningsbehovet berör högts 30 arbetstagare."

"Det är en stor del av de anställda och fler än som sagts upp vid tidigare samarbetsförhandlingar", säger huvudfötroendeman Viveca Dahl för Svenska Yle Österbotten.

HSS Media samarbetsförhandlade senast under 2013. Då minskade antalet anställda med 20 personer.

I samband med de nya samarbetsförhandlingarna överväger HSS Media "en omorganisering av lokaliseringen av sina funktioner och av hela organisationen", skriver Vasabladet på sin webbplats. I artikeln kommenterar HSS Medias vd Svante Wahlbeck samarbetsförhandlingarna så här:

"Vi har under 2014 arbetat hårt för att bromsa upplagetappet på papperstidningarna och vidtagit åtgärder för att effektivera tryck och distribution av våra tidningar. Trots detta har det totala antalet prenumeranter fortsatt att minska och dessutom i accelererande takt i slutet av året. Vi vill nu i samarbete med personalen planera hur vi går vidare för att tackla kommande utmaningar."

När budet om samarbetsförhandlingarna kom inleddes genast spekulationer kring eventuella tidningsfusioner. I en intervju för FNB som publicerades i Hufvudstadsbladet säger Wahlbeck att "risken nog inte är överhängande."

HSS Media ägs av Harry Schaumans stiftelse.

Publicerad 27 januari, redigerad 28 januari, textens andra stycke har lagts till.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.