Nyheter / 13.12.2012

Höstfullmäktige i Nordsjö (13–14.12.2012)

På mötet ska ledamöterna bland annat behandla verksamhetsplanen och budgeten för 2013, fyra motioner samt få information om hur arbetet med förbundets historik fortskrider. 

Innan fullmäktigemötet hölls ett seminarium om förbundets ekonomi.

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.