Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Höstens svenska seminarium i Helsingfors

Nu är det dags att pricka in Journalistförbundets svenska seminarium i höstens kalender.

Seminariet ordnas i år i Helsingfors den 25–26 september. Närmare information om programmet kommer senare men traditionellt har seminariet innehållit bland annat en genomgång av läget på de finlandssvenska redaktionerna, debatter eller presentationer om aktuella teman samt ett studiebesök. Seminariet ger en utmärkt möjlighet att träffa kolleger, att skapa nätverk och att vädra tankar och erfarenheter. 

Seminariet har i år återigen status som fackföreningsutbildning. Det innebär att kursdagen på fredag är betald arbetstid för förtroendemän och redaktionsavdelningarnas ordförande. Journalistförbundet står för rese- och logikostnader.  De som bor i huvudstadsregionen inkvarteras ej.

Platsen är hotellet Arthur som ligger ett stenkast från Järnvägsstationen, på Berggatan 19.

För ytterligare information, kontakta Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra.

nina.porra@journalistiliitto.fi eller 050 3071 764.

Du kan också kontakta henne (inom maj månad) om du vill ge tips eller om du har önskemål angående programmet.

Välkommen med!