Nyheter / 09.10.2017

Hanne Aho: STT behöver statens stöd

Hanne Aho – Pressmeddelande: De finländska kommersiella mediernas problem personifieras för tillfället i nyhetsbyrån STT.  Enligt chefredaktören är hela den 130 år gamla byråns existens under hot. – Den journalistiska branschen är mycket viktig – både på ett samhälleligt och ett demokratiskt plan. Vi kan inte stå vid sidan om och se branschen vissna bort. Vi kan inte heller vänta med räddningsåtgärderna, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. STT, som genom Nyhetsbyrån FNB producerar nyhetstjänster på svenska, är en av världens äldsta nyhetsbyråer. Det är en nationell institution som förverkligar journalistikens grundläggande uppdrag: att genom sina kunder ge allmänheten korrekta och relevanta nyheter om det som händer i världen. STT ger de kommersiella medierna en grund, på vilken de egna nyheterna och lokalnyheterna kan byggas. Ifall STT får förtvina lider hela samhället, som drar nytta av en mångsidig nyhetsförmedling. Finland behöver ett stödsystem för medierna, vilket håller samma nivå som de övriga nordiska länderna. Stödet bör riktas för att skapa inhemskt journalistiskt innehåll och för att skapa nya teknologiska innovationer. – STT hinner inte vänta på att ett nytt stödsystem ska utredas och skapas. STT behöver statens stöd och det är brådskande. Med rätt sorts finansiering kan STT utgöra en rättvis stödmodell som alla som behöver nyhetstjänster skulle få använda, säger Hanne Aho. Hon säger att ifall STT omformas till ett icke-vinstdrivet företag där betalningsgrunderna formas så att också små medier kan köpas bolagets tjänster skulle ett stöd till STT stödja alla kommersiella medier.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.