Nyheter / 30.11.2016

Hanne Aho: ”Sipilä ska kunna svara på kritiska frågor”

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho säger att statsminister Juha Sipilä bör ge en grundlig redogörelse för den uppståndelse han själv har skapat i medierna. Misstanken om att både Sipilä och Yle försökt begränsa yttrandefriheten skadar den finländska demokratin.

”Sipilä bör öppet berätta vad som egentligen hänt”, säger Hanne Aho.

Hon frågar sig också varför Juha Sipilä försökt idka påtryckning mot Yles journalister.

”En öppen diskussion är enda sättet att återbörda medborgarnas förtroende för demokratin”, säger Hanne Aho.

Sipiläs förhållande till medierna har väckt uppmärksamhet tidigare. Det har varit svårt att få Sipilä att svara på frågor och att ställa upp i aktualitetsprogram.

”Juha Sipilä använder varje dag våra gemensamma pengar och han ska varje dag kunna svara på frågor om hur de här pengarna används. Han ska också svara på kritiska frågor”, säger Hanne Aho.

Hon säger att det verkar som om Juha Sipilä fortfarande förhåller sig till publicitet på samma sätt som en företagsledare gör. Statsminsiterns roll som representant för den finska staten är ändå en annan än företagsledarens.

”Vi diskuterar gärna med Sipilä och kan då klargöra mediernas roll i ett demokratiskt samhälle för honom”, säger Hanne Aho.


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.