Nyheter / 30.11.2016

Hanne Aho: ”Sipilä ska kunna svara på kritiska frågor”

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho säger att statsminister Juha Sipilä bör ge en grundlig redogörelse för den uppståndelse han själv har skapat i medierna. Misstanken om att både Sipilä och Yle försökt begränsa yttrandefriheten skadar den finländska demokratin.

”Sipilä bör öppet berätta vad som egentligen hänt”, säger Hanne Aho.

Hon frågar sig också varför Juha Sipilä försökt idka påtryckning mot Yles journalister.

”En öppen diskussion är enda sättet att återbörda medborgarnas förtroende för demokratin”, säger Hanne Aho.

Sipiläs förhållande till medierna har väckt uppmärksamhet tidigare. Det har varit svårt att få Sipilä att svara på frågor och att ställa upp i aktualitetsprogram.

”Juha Sipilä använder varje dag våra gemensamma pengar och han ska varje dag kunna svara på frågor om hur de här pengarna används. Han ska också svara på kritiska frågor”, säger Hanne Aho.

Hon säger att det verkar som om Juha Sipilä fortfarande förhåller sig till publicitet på samma sätt som en företagsledare gör. Statsminsiterns roll som representant för den finska staten är ändå en annan än företagsledarens.

”Vi diskuterar gärna med Sipilä och kan då klargöra mediernas roll i ett demokratiskt samhälle för honom”, säger Hanne Aho.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.