Nyheter / 08.12.2016

Hanne Aho: Förbundet får aldrig stanna upp

Verksamhetsberättelsen för 2017 presenterades på fullmäktiges höstmöte.

Under 2017 fortsätter Journalistförbundet utveckla sin verksamhet och sina tjänster. Utvecklingsprojektet Liitto plus fortsätter med bland annat karriärrådgivning och mångsidig utbildning. Andelslaget Medielaget inleder sin verksamhet, en kommunikationsstrategi tas i bruk liksom en ny webbplats. Förbundet satsar också mer på att rekrytera nya medlemmar.

Under 2017 förs kollektivavtalsförhandlingar i förbundets alla avtalsbranscher.

När ordförande Hanne Aho presenterade verksamhetsberättelsen på förbundets höstfullmäktige betonade hon att förbundet ständigt arbetar för att hålla en balans mellan att utveckla nytt och att upprätthålla de ”gamla” strukturerna med intressebevakning.

Intressebevakningen

Hanne Aho konstaterade att förbundets intressebevakning grundar sig på rådgivning, utbildning och juridsk rådgivning.

År 2017 förbereder sig förbundet på en avtalsrunda med arbetsgivarparterna. Situationen på Yle och MTV Media kräver satsningar. Frilansarnas intressen bevakas och förbundet försöka nå dem som faller utanför den traditionella intressebevakningen.

Asylsökande

Hanne Aho lyfte fram Journalistförbundets verksamhet bland asylsökande.

– En allt stramare migrationspolitik har lett till en mängd negativa asylbeslut och beslut om uppehållstillstånd. Vi har asylsökande journalister från bland annat Irak, Afghanistan och Somalien. Det är verksamma journalister vars yrke inte tagits i beaktande i asylbeslutet.

Hanne Aho säger att de finländska migrationsmyndigheternas budskap till de sökande har varit ”sluta jobba med journalistik, göm er och var tysta”.

– Det här budskapet ger Finland, yttrandefrihetens toppland. Vi kan inte godkänna att en journalist ska vara tyst och gömma sig för att få leva.

Under 2016 har Journalistförbundet bistått asylsökande med att få kontakt med rättsbiträden. Förbundets ombud Juha Rekola har bland annat skrivit till migrationsverket och berättat om vad det innebär att vara journalist eller fixare åt utländska medier i till exempel Afghanistan eller Irak. Flera av dessa journalister deltog också i den nationella Journalistikdagen.

– Vi kommer även i fortsättningen jobba för att hjälpa journalister som tvingats fly, säger Hanne Aho.

Lobbning och påverkan

En allt större del av Journalistförbundets arbete går till lobbning och påverkan. Bland annat vill Journalistförbundet vara med och påverka i förslag som berör för journalister och mediehus centrala

lagförslag. Aktuella lagar som Journalistförbundet kommenterat är bland annat postlagen, yttrandefrihetslagen och offentlighetslagen.

– Momsen på e-tidningar och e-böcker är ett annat område där vi lobbat hårt för en sänkt mervärdesskatt och särkilt Europeiska journalistförbundet har jobbat med frågan.

Hanne Aho säger att förbundet i framtiden bör satsa ännu mer på att utveckla forskningsunderlag som grund för lobbningen.

– Det är allt vanligare att man lyfter upp en fråga i offentligheten först med hjälp av forskningsresultat eller fakta.

Liitto plus

Utvecklingsprojektet Liitto plus fortsätter med satsningar på karriärrådgivning, utbildning, Medielaget, en ny kommunikationsplan, en ny webbplats och på medlemsrekrytering.

I kansliet ska arbetsuppgifterna omfördelas. Den nya chefen för medlemstjänster ska jobba med att utveckla nya tjänster och med rekryteringen (särskilt rekrytering av studenter).

– Vi måste också fråga oss vilket är det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet för att erbjuda medlemmarna tjänster? Är det medlemsföreningarna, kansliet eller någon annan? Hur når vi bäst resultat, frågar sig Hanne Aho.

Hon avslutade presentationen av verksamhetsplanen med att påminna fullmäktige om att förbundet inte har råd att låta bli att göra förändringar.

– Hur ska vi veta vad vi ska göra? Ingen vet med säkerhet och därför måste vi fråga, gissa, pröva, diskutera, misslyckas, forska och lyssna, säger Hanne Aho.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.