Nyheter / 15.09.2016

Hanne Aho: ”Diskussionen om posten handlar om medborgarnas rätt till information”

Journalistförbundet publicerade i går på tisdagen (14 september) sitt utlåtande till Trafik- och kommunikationsministeriet angående den planerade förnyelsen av postlagen.

Ordförande Hanne Aho konstaterar att mediebranschen är på väg mot en digital era men för många konsumenter ligger den eran ännu i framtiden. Eftersom vi är mitt inne i brytningsskedet kan medborgarna inte behandlas olika på grund av till exempel ålder, hemort eller tekniska färdigheter. Mn kan inte tvinga någon till det digitala utbudet. När postlagen förnyas bör den även i fortsättningen innehålla fem dagars utdelning. Förslaget om att minska utdelningsdagarna till tre skulle framför allt försämra dagstidningarnas utdelning men också tidskrifternas utdelning. En sådan förändring skulle ha stora effekter på mediebranschen.

”Människor säger upp sina prenumerationer eftersom de inte får sina tidningar i tid. Vi överväger att föreslå att tidningar borde inkluderas i de samhällsomfattande tjänsterna”, säger Hanne Aho.

Samhällsomfattande tjänster definieras i postlagen, vars syfte är att trygga grundläggande posttjänster till ett rimligt pris.  


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.