Nyheter / 26.06.2013

Handboken om hur man intervjuar och fotograferar barn har publicerats på svenska

I Finland har förhållandet mellan media och minderåriga hittills varit något av ett oskrivet blad. År 2011 sammanställde Centralförbundet för Barnskydd, Finlands journalistförbund och Aikakauslehtien Liitto samt deras samarbetspartner en handbok som erbjuder hjälp med etiska och praktiska frågor när det gäller att intervjua och fotografera barn och ungdomar.

Nu har handboken publicerats på svenska.

Utarbetandet av handboken upplevdes som viktigt, eftersom journalister och fotografer i den stressade vardagen möter situationer då de skulle behöva vägledning. Sådana situationer är exempelvis frågor om hur gamla ungdomar måste vara för att man ska kunna intervjua dem utan att behöva be föräldrarna om lov eller hur man ska intervjua barn och ungdomar som befinner sig mitt i en krissituation.

I handboken tar man också bland annat upp frågor kring att intervjua barn som är placerade utanför hemmet, barn i nyhetsförmedling om brott och rätt, praktiska utmaningar med olika typer av familjekonstellationer samt exempelvis tystnadsplikt. I handboken presenteras även befintliga normer, anvisningar och internationell god praxis.

I handboken har man samlat ihop erfarenheter av knepiga situationer från verksamma journalister och fotografer, och fokuserat just på dessa. På motsvarande sätt tillfrågades placerade ungdomar om deras erfarenheter av medias agerande. Utgångspunkten vid utarbetandet av handboken har varit FN:s barnkonvention, Journalistreglerna och Opinionsnämnden för massmediers beslut.

Materialet i handboken är emellertid inte avsett som de vises sten eller som officiella anvisningar, utan som underlag för journalisternas egna etiska överväganden och till stöd för det praktiska arbetet.

Pdf-version av handboken kan laddas från: www.lskl.fi/handbok

Krav: Journalister bör kunna rapportera från Gaza

I juni samlades kring hundra medlemmar i Journalistförbundet och i Reportrar utan gränser på Medborgartorget i Helsingfors för att ta en bild som symboliserar alla de journalister som dött i kriget i Gaza.

Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.