Nyheter / 27.05.2016

Fullmäktige godkände pressens förhandlingsresultat

Journalistförbundet och Mediernas centralförbund har skrivit under ett nytt kollektivavtal för pressen, vilket tar i beaktande konkurrenskraftsavtalet. Förhandlingsresultatet godkändes på eftermiddagen av Journalistförbundets fullmäktige.

Kollektivavtalet i ett nötskal:

Avtalsperioden är 1 december 2016 till 30 november 2017.

Den i kollektivavtalets punkt 3.2.3. nämnda årsarbetstidsutjämnande lediga dagen tas bort. Också den extra lediga dagen som nämns i samma stycken i anslutning till julhelgen faller bort. Stycket 3.2.3. ändras till följande: Under den veckan då påskdagen infaller, ges i en roterande arbetstidsmodell en extra ledig dag som passas in i arbetsskiftsystemet inom ett halvår.

Lokalt avtalas om en förlängning av årsarbetstiden med 16 timmar från och med 1 januari 2017. Vilka möjligheter man har till att avtala lokalt finns listade i kollektivavtalsprotokollet.

De lokala förhandlingarna om en förlängning av arbetstiden ska göras före 31 oktober 2016.

Ifall man inte når en gemensam överenskommelse förlängs arbetstiden med två hela arbetsdagar (max 7,5 timmar). Den anställda kan tacka nej till detta och byta ut en förlängning av arbetstiden till en minskning av lönen för 16 timmar arbete.

Ifall företaget har ekonomiska problem:

För att säkra företagets arbetsplatser och fortsatta verksamhet ska företaget tillsammans med en personalrepresentant behandla bland annat företagets ekonomiska situation, arbetsgivarens åtgärder för att förbättra ekonomin och lönsamheten och gå igenom vilka möjligheter kollektivavtalet och lokala avtalet ger till flexibla lösningar.

Vi ekonomiska svårigheter kan man lokalt avtala om att för max ett år byta en höjning av semesterlönen till ledig tid, avstå (helt eller delvis) från en höjning av semesterlönen, dela in årssemestern enligt den del som överskrider 12 dagar, en kortare varseltid för permittering än 14 dagar.

Kollektivavtalet tar även upp förtroendemannens rätt till information om de anställdas anställning och lön och ersättning till arbetarskyddsfullmäktige. En arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att utöka användandet av lokala avtal inom pressens kollektivavtal ska utses och arbeta fram till 30 november 2017.

I kollektivavtalets punkt om tillämpningsområde (1.1.2) läggs visualist till. Det blir ... konstnärer/visualister.

Om ett konkurrenskraftsavtal inte nås så förfaller detta förhandlingsresultat.


Inas Hamdan till Svenska seminariet i Helsingfors

Bland andra journalisten Inas Hamdan från Sydsvenskan och journalisten Johanna Aatsalo gästar Svenska seminariet i Helsingfors.

Journalistreglerna förnyas – fyra nya punkter föreslås

Arbetet med att förnya journalistreglerna går vidare. Enligt förslaget ska journalistreglerna få fyra nya punkter. Målet med förnyelsen att uppmuntra medierna till mer transparens.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.