Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Fullmäktige beslutar om andelslag

Finlands Journalistförbunds planer på att grunda ett icke-vinstdrivande andelslag för frilansare går vidare. Ett beslut i frågan ska tas på förbundets fullmäktige i slutet av maj.

Journalistförbundets styrelse beslöt i torsdags att för fullmäktige föreslå att ett andelslag för mediebranschen grundas. Företaget ska betjäna både Journalistförbundets frilansmedlemmar och personer som jobbar som frilansar vid sidan om annat arbete eller studier eller vilka är pensionärsmedlemmar.

Ett icke-vinstdrivande andelslag gör det lättare att utföra sporadiska uppdrag. Företaget fungerar som sina medlemmars arbetsgivare och tar hand om arbetsgivarförpliktelser som löneutbetalning, socialskyddsavgifter och pensionsavgifter, skatter, bokföring och bokslut.

”Förbundet vill hjälpa sina medlemmar på ett sätt som är möjligt i dagens arbetsmarknadsläge”, säger Journalistförbundets ombud Jussi Salokangas.

”Genom att jobba via ett andelslag sparar man tid från pappersarbete och byråkrati och får mer tid över för att jobba med det man kan bäst”, säger Salokangas.

Han poängterar att en journalist som jobbar genom andelslaget har samma position som en anställd.

”Det förbättrar journalistens situation på arbetsmarknaden. Andelslaget kan hjälpa en att slå fast rätt nivå för arvoden.”

Genom andelslaget kan man hitta nya nätverk och få stöd av kolleger.

”Dessutom erbjuds tjänsten av sakkunniga. Vi känner mycket väl till vilka frågor som är aktuella för frilansar inom mediebranschen”, säger Salokangas.