Nyheter / 25.02.2020

Förhandlingsresultat för Yle

Journalistförbundet och Palta, Arbetsgivarna för servicebranscherna, har nått ett resultat i förhandlingarna om Yles programarbetares nya kollektivavtal. Lönerna stiger med 3,3 procent under 27 månader och konkurrenskraftsavtalets extra timmar försvinner. I avtalet finns ett nytt lördagstillägg samt höjningar av andra tillägg. Vi berättar mer om avtalets innehåll när förhandlingsresultatet godkänts av de olika parternas beslutsfattande organ. "Vi vill tacka Yle för förhandlingarna som var svåra men konstruktiva", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.