Nyheter / 12.02.2016

FJF fortfarande med i utredning om ny centralorganisation

Finlands Journalistförbund har velat ta reda på om medverkan i den nya centralorganisationen skulle ge bättre förutsättningar att påverka arbetsvillkor och lagstiftning. Trots att Journalistförbundet deltagit i utredningen kan förbundet fritt välja om man ansluter sig till centralorganisationen eller inte.

Journalistförbundets ordförandeHanne Aho säger att den nya centralorganisationens målsättningar och verksamhet nu börjar konkretiseras.

”Journalistförbundets mål är bland annat att en mer rättvis arbetslagstiftning där arbetets nya former och självsysselsatta tas i beaktande. Jag tror att den nya centralorganisationen stöder oss i dessa mål”, säger Aho som medverkat i styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar säger att de nått enighet om hur den nya centralorganisation ska administreras. Man har också lagt fram planer för regler, beslutsfattande, ekonomi, medlemsavgifter, kärnverksamhet och för hur arbetsfördelningen mellan fackorganisationerna och den nya centralorganisationen skulle se ut.

Samtliga medverkande organisationer träffas den 2 mars för att behandla frågor som fortfarande är öppna och för att utforma ett förslag som ska fungera som beslutsunderlag för respektive förbund. Om allt går enligt planerna grundas den nya centralorganisationen i början av juni. 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.