Nyheter / 03.09.2015

FJF erbjuder karriärrådgivning

Pilotprojektet ordnas i oktober i år och riktar sig både till arbetssökande, anställda och frilansar.

Under karriärrådgivningen får deltagarna stöd i att se sina styrkor och i att sammanfatta sin yrkeskunskap, till exempel i en arbetsansökan. 

”Målgruppen utgörs av personer som letar efter en ny riktning eller som känner sig osäkra i sitt arbete. Karriärrådgivningen kan hjälpa en att se sina starka sidor och att lyfta fram dem. Idén är att stärka deltagarnas tro på det egna kunnande”, säger förbundets utbildningsombud Nina Porra.

Rådgivningen består av telefonsamtal med karriärrådgivarna, nätbaserad handledning och självständigt arbete. Rådgivningen tar sammanlagt tre till fem arbetsdagar och tidtabellen är flexibel. På basen av deltagarnas erfarenheter fattar Journalistförbundet beslut om karriärrådgivning ska erbjuds alla medlemmar från 2016.

Inspiration till pilotprojektet har man bland annat fått från Danmark.

”En del andra finländska fackorganisationer har en motsvarande medlemstjänst och i Danmark satsar journalistförbundet starkt på karriärrådgivning. För en del danska journalister är karriärrådgivningen ett av skälen till varför det lönar sig att vara medlem i journalistförbundet”, säger Nina Porra.

Så här söker du till pilotprojektet

Till höstens grupp väljs personer som varit medlemmar i Journalistförbundet i minst fem år. De som antas till rådgivningen förväntas förbinda sig till hela processen, även till att delta i slutrapporteringen. Personer som hoppar av under processen ska betala för sin egen andel.

Skicka in en fritt formulerad ansökan där du kort berättar om varför du vill ha karriärrådgivning. Ansökan ska också innehålla en sammanfattning av dina studier och av din arbetserfarenhet. Nämn även följande uppgifter: ålder, hemort och nuvarande arbetssituation.

Skriv ”Uravalmennus 2015” eller ”Karriärrådgivning 2015” i rubrikfältet och e-posta din ansökan till Nina Porra senast den 16 september.

Nina Porra, nina.porra@journalistiliitto.fi.

För ytterligare information, kontakta Nina Porra per e-post eller per telefon 050 3071764

Karriärrådgivningen förverkligas i samarbete med UP Partners och Helsingin Ura-instituutti.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.