Nyheter / 27.02.2017

Det finländska stipendiatprogrammet vid Wilson Center fortsätter

Finländska beslutsfattare har även i framtiden möjlighet att knyta kontakter vid Wilson Center i Washington. Finland-programmet, som grundades 2013 vid Wilson Center med stöd från finska stiftelser, har förlängts med ytterligare en period. Perioden finansieras åren 2017-2019 av Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Helsingin Sanomats stiftelse, Saara och Björn Wahlroos' stiftelse samt Jenny och Antti Wihuris stiftelse. Woodrow Wilson International Center for Scholars verkar i Washington D.C. som ett oberoende forskningscentrum, en tankesmedja och öppen mötesplats. Centret grundades av USA:s kongress 1968. Stipendiaterna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter, utbyta idéer och knyta värdefulla kontakter i centret. Finland-programmet vid Wilson Center omfattar mottagandet av de finländska stipendiaterna under 3-6 månader samt arrangerandet av Ahtisaari-symposiet, som behandlar frågor kring Europeisk säkerhetspolitik. Programmet leds i Finland av professor Henrik Meinander vid Helsingfors universitet. Ansökan om stipendium sker 1-28.2.2017. Behöriga att söka är finländska beslutsfattare som arbetar i en central position inom samhälle, näringsliv och kultur, samt forskare på dessa områden. Mer information: www.wilsoncenter-haku.fi samt koordinator Mikko-Olavi Seppälä, info@wilsoncenter-haku.fi, tfn 0400 868006.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.