Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

“Dags att få ett slut på hoten”

Journalistförbundet ordförande Hanne Aho fördömer hoten mot journalister.

I tidningen Journalistens enkät framkommer att var sjätte journalist hotats när hen gjort sitt jobb. Knappt 1400 medlemmar svarade på enkäten som skickades till medlemmarna i början av mars. Enkäten visar att män och kvinnor har hotats i samma utsträckning. Överlägset mest hotas journalister när de behandlar frågor om migration och mångkulturalism. Cirka 40 procent av de svarande sade att hoten hänfört sig till migration.

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho kräver att alla arbetsgivare inser vilket ansvar de har och hur allvarliga hoten är – både för den enskilda journalisten och för den oberoende journalistiken.

”Nu tvingas alltför många stå ensamma bakom sin artikel eller sitt inslag. Ju mer eldfängt temat är, desto starkare stöd bör arbetsgivaren ge den anställda. Annars finns det en risk för att svåra teman inte behandlas.”

Särskilt frilansjournalister står ofta utan stöd från arbetsgivare. Journalistförbundet påminner om att alla medlemmar har tillgång till förbundets juridiska rådgivning.

Enligt Journalistens enkät har enbart ett par procent av hoten först vidare till polisen. Inte ens allvarliga hot leder alltid till att en förhandsundersökning startas. Helsingfors häradsåklagare bestämde i början av året att hot eller trakasserier som gjorts efter att journalisten behandlat ”teman som väcker starka reaktioner” inte leder till vidare åtgärder. Enligt häradsåklagaren har journalister ett offentligt jobb och därför bör de också stå ut med hot. Journalistförbundet betonar att tröskeln för straffbarhet inte kan vara högre för hot som riktar sig till journalister än för andra yrkeskårer.

”Riksåklagaren bör göra en linjedragning som slår fast att hot aldrig är tillåtet. Att stå ut med hot hör inte till det journalistiska yrket. Saklig kritik hör till arbetet men inte personangrepp”, säger Aho.

Journalistförbundet påminner om att Europadomstolen för mänskliga rättigheter betonat att staten bör agera när den som utnyttjar sin yttrandefrihet hotas med våld. Journalisterna har en nyckelposition när det gäller att värna om och förverkliga yttrandefriheten. Att försöka störa eller förhindra en journalist från att göra sitt jobb är en attack mot demokratin.

”Även övriga yrkesgrupper har alltför länge tvingats utstå hot. Bland andra socialarbetare, poliser och politiker. Det är dags att få ett slut på det. Polisen för undersöka och åklagaren bör väcka åtal”, säger Hanne Aho.