Nyheter / 01.09.2015

Seminarium om ekonomi

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och Arbetarnas bildningsförbund ABF ordnar ett svenskt seminarium om ekonomi, också FJF:s medlemmar är välkomna.

Seminariet med rubriken Om pappa inte betalar är för dig som är intresserad av ekonomi – din egen, kommunens och världens. På programmet finns bland annat föreläsningar och diskussioner om internationella företag och skatteparadis, Finlands nationalekonomi och om konsumentens rättigheter.

Seminariet som arrangeras 10–11 oktober i Tavastehus riktar sig till förtroendemän, ordförande och sekreterare i fackavdelningarna samt till arbetarskyddsfullmäktige. 

Journalistförbundet betalar betalar kursen samt rese- och inkvarteringskostnader.

Anmäl dig till Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra senast den 8 september.

nina.porra@journalistiliitto.fi


Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.