Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Seminarium om ekonomi

Kom med på FFC:s och ABF:s svenska seminarium om ekonomi.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och Arbetarnas bildningsförbund ABF ordnar ett svenskt seminarium om ekonomi, också FJF:s medlemmar är välkomna.

Seminariet med rubriken Om pappa inte betalar är för dig som är intresserad av ekonomi – din egen, kommunens och världens. På programmet finns bland annat föreläsningar och diskussioner om internationella företag och skatteparadis, Finlands nationalekonomi och om konsumentens rättigheter.

Seminariet som arrangeras 10–11 oktober i Tavastehus riktar sig till förtroendemän, ordförande och sekreterare i fackavdelningarna samt till arbetarskyddsfullmäktige. 

Journalistförbundet betalar betalar kursen samt rese- och inkvarteringskostnader.

Anmäl dig till Journalistförbundets utbildningsombud Nina Porra senast den 8 september.

nina.porra@journalistiliitto.fi